The Sámi drum

 In Hva skjer 2018
Ronald Kvernmo

Ronald Kvernmo

With Festival leader Ronald Kvernmo

The Sámi drum is one of the most outstanding historical document that exist, about the Sámi people. Once up in a time there was a drum in each family. The drum was their map, internet, weather forcast and life supervisor.
The drum is decorated with a number of symbols, there each symbol has a especial meaning. You put a ring on the drum while you are drumming, then the ring will start wandering to different symbols. On that way the drum will answer your questions.
Dette høres enkelt ut, men det er faktisk bare de færreste i dag som mestrer den edle kunst. På workshopen blir det gjennomgått hvordan trommen er dekorert, og noen av symbolene.
Vi får også se hvordan tromma kan brukes, etter gammel samisk tradisjon. Til slutt blir det en felles meditasjon. Hva meditasjonen blir å handle om? Ja, det skal tromma svare på…