The Isogaisa Shaman Council 2018 was established to strengthen the spiritual qualities and values of the festival, and through this work, to promote shamanism from an indigenous perspective based on the shaman meetings at Isogaisa.

About the Shaman Council:
The Shaman Council does not have a fixed number of members nor any formal articles of association. New members will be occupied by consensus in the Council.

Isogaisa Sjamanråd was established in Isogaisa in 2016. The Council has these members today: Eirik Myrhaug, Nadia Fenina, Erena Rhöse, Jane Folsted, Ronald Kvernmo and Robert A Vars-Gaup. Hege Dalen is the Council Secretary

The Council's mission is jointly promoting shamanism from an indigenous perspective and based on the shaman "meetings" at the Isogaisa festival.

The Shaman Council has established a Isogaisa power station on August 20, 2016 at 68 47 * 2 "north and 17 47 * 52" east.

Isogaisa's ethical rules is a starting point of a dialogue that is conducted in the group:

  • Isogaisa is a drug and alcohol free festival.
  • Show respect for other people's "energies" and do not influence others without permission or consent from your fellow human beings.
  • Act so that you navigate others on the "shaman road" and accept others belief systems and rituals
  • Create a good community environment at the festival and act responsibly for yourself and others.
  • Mother Earth's constructive "energies" are our advisor and we will act with respect and dignity in all relations with Mother Earth

Shaman Counsil 2018

Eirik Myrhaug

Eirik Myrhaug

Eirik Myrhaug er sjamanrådets eldste og kjent for sin klarsynthet og evnen til å helbrede. Han oppvokst i Gratangen i Sør-Troms, ikke så langt fra Lavangen, der Isogaisa-festivalen holder til. Hans vandring til Storsteinen Rikkagallo er en svært viktig årlige aktivitet helt i starten av festivalen.
Eirik Myrhaug startet å praktisere som sjaman på slutten av 1990-tallet, og tok dermed videre noaidetradisjonen i sin familie. Før dette var han ingeniør, og arbeidet som vannkraftutbygginger, noe som tok slutt med hans sterke engasjement i Alta-saken. Eirik har siden FN´s første miljøkonferanse vært opptatt av og utviklet en egen modell for økologisk økonomi som han har hldt mange foredrag om, og også har prøvd ut i praksis.
Han er som rikssjaman å regne, da han ofte blir intervjuet i ulike forbindelser på radio og tv – og har deltatt i en rekke populære tv-program, bl.a Jakten på den 6. Sans, Nrk Brobyggerne-program og Norges herligste. .
Gjennom Livstreet, hans eget foretak, organiserer han sjamankurs og tar i mot klienter. Han har bidratt tll at samisk folkemedisin har fått annerkjennelse gjennom Det Norske Healerforbundet. I mange år har han vært leder for Kosmologisk Livstro, en organisasjon som har utdannet forstandere som kan utføre ekteskaps- og dåpsritualer, noe Eirik også gjør på Isogaisa.

Ronald Kvernmo

Ronald Kvernmo

Ronald Kvernmo er foruten å være festivalsjef for Isogaisa, noaidi, etter å ha helbredet et et anseelig antall syke mennesker.
Han var elev av Ailo Gaup, som utfordret han til å bruke sine samiske røtter og viderføre samisk sjamanisme, noaidikunsten, inn i en ny tid. Ronald har holdt mange kurser, og har også skrevet boka Sjamanens hemmeligheter, 2010. Han har i tillegg til festivalen startet Radio Isogaisa og sjamanbloggen http:isogaisablogg.blogspot.no/.
Ronald Kvernmo er markedsøkonom og driver Isogaisa Siidi driver med høsting, foredling og salg av Chaga, en tradisjonell samisk medsin. Han har også engasjert seg politisk for å øke mulighetene for samer å få lære seg sitt eget språk og for å utøve sin egen kultur.
Gjennom sin innsats for Isogaisa festivalen tar han ansvar for at samene selv representerer og utvikler sin egen åndelige kulturarv, og ikke lar andre gjøre det på sin måte, noe vi har sett mange skrekkeksempler på. I disse dager er det mange som ønsker å tale samenes og noaidikunstens språk. Gjennom Isogaisa og Sjamanrådet tar vi selv ansvaret for egen kultur.
Det er viktig å ufarliggjøre sjamanismen ved å bruke tromma og joike på en naturlig måte i meditasjoner og konserter, slike ting som folk gjør til hverdags.

Ronald ønsker å lage en festival for alle folk i alle alder. Han ønsker å gjøre det magiske og mystiske i den samiske kulturen tilgjengelig for alle.

Erena Rhöse

Erena Rhöse

Erena er en stor seremonimester og healer som bruker sangen for å kommunisere med Moder Jord og vårt forhold til henne. Hennes navn betyr flygende, hoppende fredsstjerne på maori-språket. Hun er Vannsjaman, Hapi Hou Tau Arohanui, fra Aotearoa på New Zealand, og er høvdingedatter av Ngati Kahungunu, Raukawa og medlem av kongefamilien fra Waikato-stammen. Hun bor sammen med sin svenske mann i Sverige, men reiser regelmessig til New Zealand.

Erena er bærer av stammens kunnskap og Doctor of Maori Traditional Medicine. Erena er blitt invitert til mange land for å holde tale og foredrag som talskvinne for jordens minoriteter og urfolk. Noe som har ført til invitasjoner og møter med blant annet med Paven, Amrita Nanda May fra India og Dalai Lama. Hun har holdt foredrag på Karlstad Universitet i øko-filosofi/ekosofi.

I hele Norden er hun kjent i de samiske samfunnet som en stor healer og sjaman. Gjennom hennes kunnskap, klarsynthet og kjærlighet har hun gitt mange samer kraft og selvtillitt til å styrke sin åndelige kulturarv. Når folk tar fri fra alle livets krav for å møtes slik hun opplever det på Isogaisa, vil hun gjøre sitt aller beste for å hjelpe.

Erena mener man ikke arbeide med retten til land og vann uten å ta tak i den åndelige delen av det hele. Vi ER naturen vi har rundt oss. For henne er Isogaisa en måte å tale hele verdens urfolk sin sak. Gjennom Isogaisa ønsker hun muligheten til å få i gang den offentlige samtalen om det åndelige perspektivet i ulike samfunnsspørsmål.

Robert Vars-Gaup

Robert Vars-Gaup

Robert A Vars-Gaup er den yngste i Sjamanrådet. På Isogaisa holder han svært populære workshops, trommereiser, har individuelle healinger, og lager seremonier sammen med eldre sjamaner fra ulike kulturer. De viktigste verktøyene han bruker er trommen, vann, solen, fjellene, planter og skogens kraft.

Roberts bestemor var en dyktig healer i Kautokeino, Hun brukte gjerne ord fra bibelen. Oldefaren hadde en offerstein som er kalt Sima-steinen. Mange folk bruker den. Robert er i slekt med Ailo Gaup som tok folk opp til denne steinen for utesitting.

Etter at han ble utvalgt av sin familie til å ta noidetradisjonene i videre, fikk han opplæring i håndverket av sin bestemor og tante, for så å gå videre i lære hos Ailo Gaup på Saivo Sjamanskole.

Siden 2010 har Robert holdt en rekke kurs og deltatt på messer, festivaler og seminarer. Han har deltatt og bidratt på Isogaisa fra starten av.

Robert bor i Ballangen med resten av familien som har flyttet dit. Der erE-fjorden er hans landskap, sammen med reinen som beiter i høye fjell ved brede fjorder.

Jane Folsted

Jane Folsted

Jane Folsted er ”Grandmother” fra Danmark og daglig leder av Moder Jords Have i Ålborg. Hun har har lang erfaring med å arbeide sjamanistisk, med læring fra ulike urfolks tradisjoner, som utgangspunkt for sin egen vei. Hun er nå utdannet i SoulFlow, en healingterapeutisk metode som skaper samarbeid mellom høyere bevissthet, bevissthet og underbevissthet.

På Isogaisa har vi på en vakker og omsorgsfull måte fått oppleve hennes svettehytteseremonier som er en eldgammel, hellig renselseseremoni. I varmen og i mørket renses både kropp, sinn og sjel. Det er en bønn fra hjertet, med sanger og takksigelser fra oss selv og alt det skapte.
Gjennom sin visdom, vakre sanger og omsorgsfulle tilstedeværelse bidrar hun og hennes mann, ildmester Per, til den etter hvert berømte Isogaisa-energien.

For henne er omtanken for Moder Jord, gjennom en sterk miljøbevissthet, vakre omgivelser og sund mat noe hun mener henger i hop med åndelig bevissthet.

Nadezdha Lyashenko

Nadia Fenina

Nadia Fenina er noaide, kunstner, poet, håndverker og musiker. Hun har også samlet sterke fortellinger fra sin familie som er publisert i en bok.

Hun kommer fra Chaporov-familien, som er en tradisjonell reindriftsfamilie, med noaider. Det var deres ånder som valgte henne ut til dette arbeidet da hun var ei lita jente. Nå har hun praktisert som noaide I 20 år etter mange års læring av den samiske virkelighetsforståelsen, plantemedisin og ulike sjamanistiske verktøy.

Nadia Fenina er skoltesame, men snakker kildinsamisk og bor i Shongui som ligger 36 km utenfor Murmansk.

Hun er offentlig kjent og annerkjent for sitt virke som noaide og kulturformidler. Kunnskapen har tatt henne til mange urfolkssamfunn på Nordkalotten, men også inn i akademiske miljøer som Universitetet i Moskva.

Hun startet samarbeidet med Isogaisa for 6 år siden da Ronald Kvernmo var I Murmansk for å finne noen som kunne noidekunsten. Siden har hun vært en viktig del av Isogaisa – og vi har fått oppleve healing ved hjelp av vann, ild, urter og selvfølgielig gjennom tromming og ulike sjamanistiske musikkinstrumenter.