Nadia Fenina

 In Artister

Nadia Fenina er med i Isogaisa Sjamanråd og har stor kunnskap om bruk av naturen i ritualer, seremonier og healing. Hun lager de mest magiske lyder med stemmen og trommen – og vil bruke lyd og ild i sin workshop om naturens språk.
Nadia Fenina er fra en tradisjonell reindriftsfamilie fra landsbyen Shongui utenfor Murmansk. Familien har en svært dramatisk historie, som hun vil fortelle søndag 12. August.
Hun vil også holde konsert med Shamshura, en musikerfamilie fra Murmanskregionen.

Ulla Pirttijärvi & Ulda