Velkommen til Isogaisas websider

- Isogaisa festivalen 2018 blir  07-12. august!!

Årets Isogaisa sponses av:

Barentssekretariatet                                                                                                                                                       Sametinget

                      
                                                                                           og Salaks AS

                                                                                         

TUUUUUUUSEN TAKK!!!!

Kortverson

PROGRAM              isogaisa_logov-2.pdf 

22. - 27. AUGUST 2017

 

Det kan bli endringer. There may be changes.

Events

TIRSDAG – ÅPNINGSSEREMONI KL 20:00

NEW! Opening ceremony: Tirsdag/Tuesday at 20:00.

Vandring/Wander to the Sacrifical Stone/Vandring til offersteinen, Eirik Myrhaug: Thursday/Torsdag 9 :3 0 16.  

Marked: Fredag og lørdag kl 10-18, Søndag 10 – 14.  Friday and Saturday 10 to 6. Sunday 10 – 15.

Concerts: Tordag, fredag og lørdag 20:00. Wednesday to Saturday 8.. 

Open Microfone/Åpen mikrofon- Drumming ca 22: 30

Shaman talk. Søndag/Sunday 12:00 – 14:00

Closing ceremony/AvslutningsseremoniSøndag/Sunday kl 3.   

 

Fagseminar og noaidi kunnskap/Subjects:

Vannets kraft i maoirisk tradisjon/Water as a forfather, Water as your soul, Erena Rhöse

Bjørnens kraft/The power of the bear, Nadia Fenina med Aleftina Sergina.

Forfedrenes betydning i samisk noaidikunst: Eirik Myrhaug

Joikens opprinnelse –The origin of the joik, Ande Somby

Hvem var noiadi?/Who was a noiadi? Aage Solbakk

Avhengighet og skam/Dependency and shame, Francis Joy.

The forefathers and mothers of The Kalevala: Eero Peltonen

Sjamanens hjernte/The Heart of a Shaman, Kjetil Kvalvik

Heroic and spiritual Epos of Russian North, Alexey Sheptunov. (Moon Far Away)

 

Healing/Meditation:

Torsdag/Thursday Soundhealing, Sainkho Namtchylak

Onsdag/Wednesay og Lørdag/Saturday: Trommereiser/Drumtravels: Robert A. Vars Gaup

Fredag og søndag: Morning meditation, Kjetil Kvalvik

Onsdag og fredag/Wednesday and Friday: Svettehytteseremonier/Sweat Lodge, Jane Folsted og Per Søager.

 

Duodji/Handcraft – hele uken/all week

Onsdag: Lag brosjyre i horn/Sami broche,  Anders Soob

Torsdag – Laurdag: Påmelding: Samiske smykker i skinn og perler/Collar of pearls and fur, Anna Galkina.

Torsdag og Fredag/Thursdag and Friday: Dry fishskin and make a purse/Lag veske av fiskeskinn, Semen Bolshnov og Lidia Bolushnova.

Torsdag  - Påmelding: Lag ditt kraftdyr/North-Russian handcraft tradition, Natalia Kuzmina

Onsdag –Torsdag:  Lag din egen sjamanstav/Shaman Stick, Eva Armstrand og Peter Fourbear Armstrand.

 

Masterclass in sound and dancing:

Onsdag og Lørdag: Wednesday and Saturday: Dans kraftdyrene/Power Animal Dancing, Semen Bolushnov

Onsdag og fredag: Wednesday and Friday: Throat Singing, Sainkho Namtchylak

Fredag/Friday Joik: Ande Somby

Søndag/Sunday: Joik, Wimme Saari

 

Concerts

Onsdag/Wednesday: Ande Somby

Torsdag/Thursday: Sainkho Namtchylak

Fredag/Friday: Moon far Away: Alexey Sheptunov, Elena Sheptunova, Viktor Ponomarev.   

Lørdag/Saturday: Wimme & Rinne  

 

Barneprogram:

Onsdag 12 – 13: Naturmagi, Erena Rhôse.

Torsdag 10 - 12: Trommereise, Robert A Vars - Gaup

Fredag 10 – 12:  Nå skal du joike! Ande Somby.

Lørdag 14 – 16: En tur i sjamanens rike, Kjetil Kvalvik

Søndag 11 – 12: Trommereise, Robert A Vars – Gaup.

 

  

PROGRAM

22. – 27. AUGUST 2017

 

Det kan bli endringer/There might be changes.

 

TIRSDAG

22. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

PLASS

20 -

ÅPNINGSSEREMONI

OPENING

Sjamanrådet.

OKTAGONEN

 

23:00

DRUMMING

 Alle

 

OKTAGONEN

 

ONSDAG

23. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

PLASS

9

Trommereise

Robert A. Vars - Gaup

OUTSIDE  

OKTAGON

10 - 12

Dans de kjente kraftdyrene

Semmen Bolshunov

OKTAGONEN

10 - 13

Workshops/Masterclass:

Smykke av pels og perler.

Ana Galkina

 

DOUDJIELAVVO

10 – 11:30

Naturmagi:

For barnehagen

Erena Rhôse

LAVVO

UT I SKOGEN

12 - 16

Strupesang

Throat singing

Sainkho Namtchylak

OKTAGONEN

14 – 17

 

Sweat Lodge

Svettehytteseremoni

Jane Folsted

Ildmester: Per Søager

I SKOGEN

IN THE WOOD

14 – 17

Workshops/Masterclass

Lag sjamanstav/Shaman Stick

Peter Fourbears & Eva Armstrand

DOUDJIELAVVO

16 - 18

Healing the water:

Forefathers and Mothers

in Maori Tradition

Erena Rhöse

og Nadia Fenina

 

OKTAGONEN

 

20

Grottekonsert/CaveConcert

Ande Somby

THE CAVEBuss Buss Fjellkysten

 

 

 

 

 

    

TORSDAG 

24. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

LAVVO

9

Morning Meditation

Jane Folsted

OUTSIDE

OKTAGON

9:30 - 17

Vandring til Offerplass

Eirik Myrhaug

BUSS FRA FJELLKYSTEN

10 – 12

Avhengighet og skam

Depency and Shame

Francis Joy

OKTAGONEN

10 – 12

Trommereise – Drumtravel

Barn/Children

Robert A. Vars-Gaup

LAVVO BARN

12 – 14

Voice Healing

Sanghealing

Sainkho Namtchylak

LAVVO

10 – 13

Tradisjonskaker

Russland: Dyresymbolikk

Natalia Kuzmina

DOUDJIELAVVO

14 - 16

Joikens opprinnelse/origin

Ande Somby

OKTAGONEN

16 - 18

The foremothers and forfathers in Kalevala

Eero Peltonen

OKTAGONEN

16 - 18

The shaman way:

Beskyttelse og symboler.

Erena Rhöse og Nadia Fenina m. flere

OKTAGONEN

14 - 17

Russian Duodji: Collar of fur and pearl.

Smykke av perler og pels.

Semmen Bolshunov og Lidia.

DUODJILAVVO

18 - 20

MIDDAG - DINNER

 

 

20

CEREMONI

Rituale ved kraftplassen.

Eirik Myrhaug.

OKTAGONEN

21

CONCERT

 

Sainkho Namtchylak

OKTAGONEN

22   -

TROMMING – DANSING OPEN MICROFONE

Ande Somby

OKTAGONEN

 

 

FREDAG

25. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

LAVVO

9

MORGENMEDITASJON

 Kjetil Kvalvik

OKTAGONEN

10 – 17

Duodji: Make a broche

Lage en brosje

Albert Soob

DUODJILAVVO

10 - 12

Forfedrenes betydning i noaiditradisjonen/The ancestors in shamanism.

Eirik Myrhaug

OKTAGONEN

10 - 12

Nå kan du joike!

For barn/children.

Ande Somby

BARNELAVVO

CHILDRENS LAVVO

12 - 14

Bjørnens kraft/The power of the bear

 

Nadia Fenina

 

OKTAGONEN

14 - 16

Masterclass/Workshop joik

Ande Somby

OKTAGONEN

14 - 16

The Heart of the Shaman

Sjamanens hjerte

Kjetil Kvalvik

 

LAVVO  

14 - 17

Duodji – Masterclass

Dry fishskin – make a purse.

Tørk lakseskinn – lag veske.

Lidia og Semen Bolshunov

DUODJILAVVO

14 - 17

Make a Shaman Stick

Lag din egen sjamanstav

Peter Fourbears & Eva

Armstrand

DUODJILAVVO

14 – 17

 

Sweat Lodge

Svettehytteseremoni

Jane Folsted

Ildmester Per Søager

IN THE WOOD

SKOGEN

16 - 18

Masterclass/workshop

Overtone sang, Tuva

Sainkho Namchylak

OKTAGONEN

17 - 20

MIDDAG – DINNER

 

 

20

ISOGAISAKVELD

KILDINSAMISKE ARTISTER

 

21

CONCERT

MOON FAR AWAY

OKTAGONEN

 

 

 

 

22:30

OPEN MICROFON/TROMMING

ALLE

OKTAGONEN

 

 

LØRDAG

26. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

STED

9 

MORGENMEDITASJON

Kjetil Kvalvik

 UTE

10 - 12

Vannets kraft i maoiri Water as a forfather- the soul of the

Healing Water

Erena Rhôse

OKTAGONEN

10 - 13

Workshops/Masterclass:

Smykke av pels og perler.

Ana Galkina

 

DUODJILAVVO

10 - 17

Workshops: Samisk sløyd

Duodji

Albert Soob: Brosje  

Natalia Kuzmina:

Tradisjonelle kaker.

Peter Fourbears & Eva:

Sjamanstav

DUODJILAVVO

12 – 14

Hvem var noiadi?

Who was a noiadi?

Aage Solbakk

OKTAGONEN

14 - 16

Russian traditional epos: Heroes, Nature and Magic Powers.

Alexey M Sheptunov (Moon Far Away)

 

OKTAGONEN

14 - 16

Barn: Inn I naturen

Kjetil Kvalvik

UTE

16 - 18

Trommereise - Drumtravel

Robert A Vars-Gaup

LAVVO

18 – 20

MIDDAG - DINNER

 

 

20

CONCERT

EERO PELTONEN

OKTAGONEN

21

 

CONCERT - HUMAN

WIMME & RINNE

OKTAGONEN

22:30 -

ÅPEMIKROFONopenOPEN OPEN MICROFON

 

OKTAGONEN

 

 

SØNDAG

27. AUGUST

AKTIVITET

NAVN

LAVVO

9

MORNING MEDITATION

Kjetil Kvalvik

UTE –OUTSIDE

10 - 14

Workshops: Samisk sløyd

Albert Soob

Ana Galkina

Natalia Kuzmina

Peter Fourbears & Eva

DUODJILAVVO

10 - 12

JOIKEWORKSHOP

Masterclass Joik

Wimme Saari

OKTAGONEN

10  - 12

Sjamanisme i nord

Nadia Fenina osv.

LAVVO

10 - 12

Trommereise - barn

Robert A Vars - Gaup

UTE/LAVVO

12 - 14

SHAMAN TALK DEL 2

Sjamanrådet: Eirik Myrhaug, Erena Rhôse 

Nadia Fenina, Jane Folsted, Robert A Vars-Gaup og Ronald Kvernmo.

Ledes av Hege Dalen

OKTAGONEN

15 - 17

15 - 17

Avslutningsseremoni

Closing Ceremony

Festivalsjef:

Ronald Kvernmo

 

OKTAGONEN