På NAFKAM sine sider kan man lese at det ikke finnes noen sikker viten om chaga virker mot helseproblemer. Samtidig kan man legge merke til at Medical News Today, lister opp ni punkter, som omhandler chagaens helsebringende egenskaper.


Altså: Nasjonalt forskningssenter innen alternativmedisin i Tromsø, mener at chaga ikke fungerer slik folk flest tror, mens et av verdens mest anerkjente medisintidsskrifter mener det stikk motsatte! Hva skal man tro?
Er norske forskere på fullstendig kollisjonskurs med amerikanske? Eller er det noe her jeg ikke forstår?
Antakeligvis sistnevnte…

Derfor overlater jeg til dere som leser dette, å sjøl vurdere!

 

«Pr november 2019 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskningen på effekt av chaga. Etter våre kriterier finnes det derfor ikke sikker viten om chaga virker mot noen helseproblemer eller ikke.»

Men under overskriften «Er det trygt» mener faktisk NAFKAM at chaga påvirker blodsukkeret og ikke minst tynne ut blodet. Men det er ment som en advarsel…

 


Nine potential health benefits of chaga mushrooms

The chaga mushroom grows on birch trees throughout the northern hemisphere. It resembles a dark clump of dirt more than a mushroom, but is distinguished from other growths by its orange tissue.

Doctors, alternative medicine advocates, and researchers are increasingly interested in the potential health benefits of the chaga mushroom (Inonotus obliquus). Some studies on chaga mushrooms have yielded promising results.
1. Nutrient-dense superfood
2. Slowing the aging process
3. Lowering cholesterol
4. Sensurert
5. Lowering blood pressure
6. Supporting the immune system
7. Fighting inflammation
8. Lowering blood sugar
9. Preventing drug side effects

 

 

Mvh
Ronald

Recommended Posts